กิจกรรม

Sunday Nights

Pop up Sunday featuring casual Thai BBQ

Starts May 12th!

——————————————————————————–

Monday Nights

Closed

——————————————————————————–

Tuesday Nights

Closed

——————————————————————————–

Wednesday Nights

Pad Thai Wednesday feating $6 chicken or tofu Pad Thai (dine in only)

——————————————————————————–
Thursday Nights

Half Off Hookah

V Lounge

——————————————————————————–

Friday Nights

Wine Tasting, five wines for $10.00

——————————————————————————–

Saturday Nights

The best Dj’s from around the world!

——————————————————————————–